נוסחת הקיזוז ומה לא מקזזים ממנה (חלק ב)

במסגרת "תיקון 190" נקבעה נוסחת קיזוז חדשה, המעניקה פטור ממס לבחירת הפורש. והפעם: מה לא מקזזים?

בהמשך לטיפ מהשבוע שעבר שעסק ב–"נוסחת הקיזוז", נתמקד באותם מענקים והיוונים פטורים שלא מקזזים במסגרת נוסחת הקיזוז בגיל הזכאות.

קחו נשימה עמוקה והתרווחו לכם בכורסה, זה דורש קשב וריכוז.

תזכורת – בחישוב הפטור על הקצבה במסגרת נוסחת הקיזוז, מקזזים (מפחיתים) מענקי פרישה (פיצויים) פטורים שקיבל הפורש בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות, היוון פטור שעשה הפורש בעבר וכן היוון פטור במועד הפרישה.

ועכשיו לעניינינו – מה לא מקזזים? ראשית, כאמור בטיפ הקודם, לא מקזזים היוון פטור שנעשה בעבר, שתקופת ההיוון מסתיימת לפני גיל הזכאות.
לדוגמה – פורש כוחות הביטחון פרש מהשירות בגיל 57 ועשה היוון של 25% מהפנסיה לתקופה של 6 שנים. תקופת ההיוון מסתיימת בגיל 63, מכאן שההיוון לא יפגע בתקרת ההון הפטור בנוסחת הקיזוז.
מה עוד לא יפגע בהון הפטור? כל אותם "מענקי כוחות הביטחון" המנויים בסעיף 9א.(ג) לפקודת מס הכנסה, שמקבלים פורשי כוחות הביטחון לסוגיהם, במועד שפרשו. איך נזהה אותם?

בטופס 161 שקיבל הפורש מכוחות הביטחון, קיים מענק שקוד סוג התשלום המופיע בסעיף ח בטופס הוא 22, הוא מענק כוחות הביטחון.

ועכשיו לפואנטה כפולה ומיוחדת – אמרנו שנוסחת הקיזוז מפחיתה מענקי פרישה פטורים שהתקבלו בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות.
אלא מה? לפני החלת תיקון 190 בשנת 2012, חלה "נוסחת השילוב", לפיה (בקצרה, כדי לא להלאות) הפגיעה בפטור על הקצבה התייחסה למענקים פטורים שקיבל הפורש ב-15 השנים שקדמו לגיל הזכאות.
לפיכך, כל פורש שמשך לפני 2012 מענקים פטורים לפני גיל 52 בגבר, או 47 באישה, נוסחת השילוב לא הביאה בחשבון מענקים אלו.

עם החלת נוסחת הקיזוז החדשה במסגרת תיקון 190, יכול היה להיווצר מצב בו מי שקיבלו מענקים פטורים יותר מ-15 שנה לפני גיל פרישה, היו נפגעים בנוסחת הקיזוז החדשה, שהרי הנוסחה החדשה לוקחת בחשבון מענקים פטורים שהתקבלו בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות!
מאחר ואין מצב בו מרעים תנאים ופוגעים בפורש בהחלת חוק רטרואקטיבית, תוקנו לעניין זה "הוראות_ מעבר", לגבי אותם פורשים שקיבלו מענקים פטורים לפני 2012 (המועד בו נכנסה לתוקף נוסחת הקיזוז בתיקון 190), לגביהם נקבע כי תמשיך לחול תקופה של 15 שנה לעניין המועד בו קיבלו מענק פטור והשפעתו על נוסחת הקיזוז. הנה כי כן, בבואנו לטפל בפורש בגיל פרישה, עלינו לבדוק מה הוותק שלו במקום העבודה האחרון.

אם פרש מהמעסיק האחרון עם וותק העולה על 15 שנה, הרי שגם אם קיבל מענק פטור ממעסיק קודם, לא נביא זאת בחשבון בנוסחת הקיזוז. ואם, לחלופין, נגלה שהיו לו ב-15 השנים האחרונות כמה סיומי עבודה, יהיה עלינו להביא בחשבון כל מענק פטור שקיבל בתקופה זו ולהכניס כל אחד מהם לחישוב הפגיעה בהון הפטור.

רגע, לא סיימנו, עוד טוויסט בעלילה! ועל מי בכל זאת תחול נוסחת הקיזוז, גם אם קיבלו מענק פטור 20 שנה לפני גיל הזכאות?
על כל מי שבמועד בו פרש וקיבל מענק פטור בכל_גיל! החל לקבל גם פנסיה תקציבית. זה יכול להיות פורש כוחות הביטחון שפרש בגיל 49 משירות בצה"ל, קיבל מענק פטור (לא מענק כוחות הביטחון, שבכל מקרה לא יכנס לנוסחת הקיזוז!) והחל לקבל פנסיה תקציבית, או כל פורש שזכאי בפרישתו לקבל מהארגון בו עבד גם מענק פטור וגם פנסיה תקציבית (קק"ל, אוניברסיטה, חברת חשמל וכו'). מענקים פטורים אלו יבואו בחשבון בנוסחת הקיזוז, ללא קשר לגיל בו פרש בעבר, מי שהגיע כעת לגיל פרישה וזכאי לפטור על קצבה מזכה.

מה למדנו? שנוסחת הקיזוז החדשה מביאה בחשבון מענקים פטורים שקיבל הפורש, והיוונים פטורים שעשה בעבר, אולם יש להבחין לגביהם, אם הם באים בחשבון בהקטנת תקרת ההון הפטורה, בהתאם לכללים שהצגנו לעיל.

זיכרו! לפני שמתחילים לטפל בהיבטי המס ואופן מימוש הכספים העומדים לרשותו של הפורש, חובה עלינו לאסוף ולבחון את כל המידע הרלוונטי הקשור לפרישה, ולקחת בחשבון רק את אותם מענקים והיוונים המשפיעים על הפטור אותו יקבל הפורש בגיל הזכאות.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן