מדיניות פרטיות

כללי

 1. חברת ארמש טכנולוגיות פנסיוניות בע"מ, ח.פ 516331477 ("ארמש", "החברה", "אנחנו" או "אנו") מכבדת את פרטיות לקוחותיה כמו גם הפרטיות של האנשים הבאים במגע עמה במהלך העסקים הרגיל, לרבות המועמדים להתקבל לעבודה בשורותיה, ומחויבת להגנה על המידע האישי שמי מהנזכרים לעיל עשויים לחלוק עימה. להלן פירוט המדיניות בנושא הגנה על הפרטיות ואבטחת המידע של החברה.
 2. מדיניות זו מנוסחת בקווים כללים והיא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שנמסרו לך או ימסרו לך גם באופן פרטני, בהתאם לסוג הקשר שלך עם החברה (וביחד: "המדיניות" או "מדיניות הפרטיות").
 3. "מידע אישי" הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים הקשורים אלייך.
 4. מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו אוספים, מעבדים, משתפים ומשתמשים במידע אישי שנאסף: (א) במסגרת הפעילות באתר האינטרנט של החברה או כל אתר אינטרנט אותו החברה עשויה לתפעל או לעשות בו שימוש, עתה או בעתיד ("האתר"); (ב) במסגרת שיחות טלפון, תכתובות דוא"ל ושאר התקשרויות עם החברה, לרבות באמצעות כל צד שלישי המעורב בעסקינו ואשר עוסק בך; או (ג) בקשר עם השירותים המסופקים על ידנו.
 5. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות. אם, לאחר שקראת את המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר או מהתקשרות עם החברה, הכול לפי הענין. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה. בכל עת ניתן לפנות לחברה בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו באמצעות כתובת דוא"ל: info@aroya.tech.
 6. בעצם השימוש שלך באתר ו/או ביצוע רכישה של מוצרי החברה ו/או פניה לחברה ו/או קבלת שירות מהשירותים השונים המסופקים על ידי החברה, אתה ("משתמש" או "אתה") מאשר כי קראת והבנת את מדיניות פרטיות זו ואתה מסכים ומקבל על עצמך את תנאיה במלואם.
 7. מעת לעת ייתכנו שינויים במדיניות זו, בין היתר, בשל שינויים באתר, שינויים הקשורים בהיבטי חקיקה ורגולציה וכיוצ"ב. בעצם המשך שימושך באתר ו/או התקשרותך עם החברה אתה מביע את הסכמתך למדיניות המעודכנת.
 8. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
 9. האתר מופנה למשתמשים בגירים בלבד (מעל גיל 18). בגלישתך באתר או בשימושך בשירותי החברה הנך מצהיר כי אינך קטין.
 10. הכותרות במדיניות פרטיות זו אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות הקוראים בלבד.

איסוף מידע אישי

 1. החברה עשויה לאסוף ולשמור מידע אישי שלך כאשר:
  • אתה עושה שימוש באתר;
  • בקשר עם קבלת שירותים מהחברה;
  • לצורך מתן שירותים למשתמש, לרבות שירות לקוחות;
  • כאשר אתה מוסר ו/או מזין מידע בעת השימוש באתר או בשירותים.
 2. מחשבי החברה קולטים  או עשויים לקלוט גם נתונים ומידע לגבי אופן הפעילות של משתמשי האתר, כדוגמת הדפים שנצפו, משכי השהות והפעילות באתר, סוג התוכן שנצפה, הפעולות שבוצעו באתר, כתובת האינטרנט (IP) שהוקצתה למחשב המשתמש באתר לשם הגישה לאינטרנט, אתר האינטרנט שממנו הגיע המשתמש לאתר, סוג מערכות ההפעלה במכשירי המשתמשים, סוג וגרסת הדפדפן ועוד.
 3. החברה אוספת או עשויה לאסוף פרטי זיהוי אישיים לצורך התקשרות עימך. בנוסף, במקרה שבו החברה תקבל מידע מהמסלקה הפנסיונית הרי שקובץ מידע כאמור יכול מידע אישי. בנוסף, החברה עשויה לבצע הקלטת שיחות לצורך בקרת שירות, אימות ופיקוח. תוכן השיחות עשוי לכלול מידע אישי.
 4. אינך רשאי לספק לחברה מידע אישי על אדם אחר.
 5. אינך מחויב (על פי חוק או אחרת) למסור מידע אישי או כל מידע אחר, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת מידע כאמור החברה לא תוכל לספק לך את השירותים או חלק מהם. החברה שומרת על זכותה, בכפוף להוראות הדין, לסרב לספק שירותים מסוימים ומידע מסוים אם מידע אישי כאמור, לא יסופק לה.
 6. החברה עשויה לעשות שימוש בקוקיות “Cookies” למטרות שונות, לדוגמה כדי לשפר את האתר ואת חווית המשתמש בו, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, ועוד. קוקיות הן קבצים קטנים שמחשב-שרת אינטרנטי שולח למחשב המשתמש, כאשר המשתמש מבקש לצפות באתר אינטרנט. המכשיר שלך מוחק באופן אוטומטי חלק מהקוקיות, כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך – אלו הן קוקיות ארעיות. קוקיות אחרות ממשיכות להישמר על גבי המחשב שלך – אלו הן קוקיות מתמשכות. תוכל לצפות בסוגי הקוקיות שאנו משתמשים בהן ובתאריכי התפוגה שלהן באזור ההגדרות (settings) בדפדפן שבשימושך.
 7. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות הקוקיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר ועוד וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.
 8. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של קוקיות או קבלת התראה לפני אחסונן של הקוקיות. ברם, הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.
 9. החברה עשויה גם לעשות שימוש במערכות לניתוח נתונים כמו למשל, Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר.

המטרות שלשמן אנו אוספים את המידע

 1. אנו אוספים מידע אישי על מנת לספק את שירותי האתר, את השירותים של החברה, ועל מנת לעמוד בהתחייבויות המשפטיות, העסקיות, החוזיות והאתיות שלנו, כדלקמן:
  • לשם אספקת שירותים על ידי החברה;
  • לנהל ולספק את השירותים באתר לרבות התאמת חווית הגלישה באתר, תחזוקת ושיפור האתר, התכנים המוצגים בו, מניעת הונאות, תפעול, אבטחה, גילוי תרמיות ו/או כל פעילות בלתי חוקית אחרת;
  • לשם מטרות מסחריות וסטטיסטיות, לרבות ביצוע מחקרים סטטיסטיים ואנליזות, בין היתר לצורך שיפור מתמיד של האתר ושל השירותים אותם אנו מספקים, ניתוח חוויות משתמש וסקרי שביעות רצון;
  • בכפוף להסמכתך ולמסירת פרטי ההתקשרות בהזנת פרטייך באתר ו/או בעמודי נחיתה שיווקיים ביחס לשירותי החברה, בהרשמה לאתר ו/או לרשימת תפוצה תהא החברה רשאית לשלוח, מעת לעת, בדואר אלקטרוני, במסרונים, ו/או באמצעי תקשורת אחרים, מידע שיווקי ופרסומי, עדכונים, מידעונים (ניוזלטרים) ועוד. אתה תהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות בקשה להסרה מרשימת הדיוור כמפורט באמצעי שבו קיבלת את הדיוור.
  • לאפשר לנו לעמוד בהתחייבויות כמעסיק פוטנציאלי למועמדים לעבודה אצלנו;
  • לבצע את ההתחייבויות שלנו הנובעות מחוזה כלשהו שנחתם בינך לבין החברה ועל מנת לספק לך את המידע והשירותים שביקשת מהחברה;
  • יישוב תלונות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
  • להודיע לך לגבי שינויים בשירותים שלנו, בתנאי ההתקשרות, באתר וכל שינוי אחר;
  • ליצור עמך קשר למטרת מתן סיוע טכני וטיפול בתקלות בשירותים;
  • לענות על פניות, לאתר תקלות, טעויות, ולמניעת הונאה או פעילות פלילית אחרת;
  • בקשת משוב בנוגע לשירותים;
  • למטרות ציות וביקורת חשבונאית;
  • במידת הצורך, אנו נשתמש במידע האישי על מנת לאכוף את התנאים, המדיניות וההסכמים המשפטיים שלנו, לציית לצווי בית משפט ולסייע לרשויות אכיפת החוק כנדרש על פי דין, לרבות: למנוע ולחקור הונאה, הסגת גבול, גניבות זהות, פשיעה והלבנת כספים וכל שימוש אחר לרעה בשירותים שלנו ולנקוט כל פעולה בכל מחלוקת והליך משפטיים.

היכן נשמר המידע

 1. המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע הרשום שלנו ("מאגר המידע"), בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, המאוחסן במערכות החברה, בשרתים בבעלות או בשליטת החברה ו/או אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע בעלי מוניטין.

משך הזמן שבו נשמור את המידע

 1. אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות השימוש והאחזקה בו, כדי לספק את שירותינו וככל שנדרש בהתאם לדרישות החוק. חלק מהמידע האישי עשוי גם להישמר על ידי שרתי ספקי השירותים צד ג' שלנו עד שיימחקו בהתאם למדיניות השמירה על פרטיות שלהם ומדיניות שמירת הנתונים שלהם.
 2. לתשומת ליבך, גם לאחר סיום שימושך באתר אנו נמשיך לשמור עותק של פרטייך האישיים לצרכים משפטיים ולצורך תיעוד וארכוב.
 3. אנו רשאים לשמור מידע לא מזהה ללא מגבלה. בהתאם לנדרש נמחק או נסיר פרטים מזהים ממידע שאיננו זקוקים לו עוד כמידע מזהה. מידע כאמור כולל גם Metadata (מטא-דאטה) והמידע הסטטיסטי הנוגע לשימוש בשירותים שלנו. אנו לא נהיה מסוגלים לזהות אותך באמצעות מידע זה.

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

 1. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה לקבלת דיוור מהחברה, המשתמש מאשר לחברה להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע.
 2. משתמש שנרשם לקבלת דיוור מהחברה מאשר כי החברה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר לצורך דיוור ישיר אליו (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע לחברה, לשירותיה וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 3. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה באמצעות דוא"ל: info@aroya.tech או באמצעות לחיצה על הקישור "הסר מרשימה" המופיע בסוף הודעת הדוא"ל השיווקית.
 4. אנו שואפים להיענות לבקשתך/בקשותיך לסרב לקבלת הצעות שיווקיות באמצעים אלקטרוניים במסגרת זמן סבירה. לתשומת ליבך, כי גם במידה ותבחר לסרב לקבלת התקשרויות שיווקיות מהחברה באמצעים אלקטרוניים, החברה תוכל להמשיך לשלוח לך הודעות שירות ו/או אחרות (שהדין מחייב או מתיר לנו) בכל אמצעי התקשרות (לרבות באמצעים אלקטרוניים).

 

העברת מידע לצדדים שלישיים

 1. המידע שנמסר לחברה על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים לחברה או מי מטעמה שירותים. שותפים עסקיים או גופים המספקים לחברה או מי מטעמה שירותים הם אותם גופים המעניקים לחברה תמיכה בשירותים המוצעים באתר ובכלל זה: גורמים העוסקים באיתור ומניעה של הונאה, ספקי שירותים טכנולוגיים, ספקי שירותים הקשורים לתמיכה במשתמשים, שותפים וספקי שירות הקשורים לפרסום ושיווק.
 2. על אף האמור, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
 • אם החברה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
 • אם מסירת המידע נדרשת מכוח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
 • אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר החברה או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
 • אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין החברה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם החברה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת החברה.
 • אם החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב – במקרה זה רשאית החברה להעביר את המידע אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

זכויותיך בנוגע למידע

 1. כללי: לצורך מימוש הזכויות המוקנות לך בחוק הגנת הפרטיות, באפשרותך לפנות אלינו בכתב באמצעות דוא"ל: info@aroya.tech.
 2. כל משתמש זכאי לפנות לחברה לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של החברה. בנוסף, ככל שמצאת כי המידע המוחזק במאגרי החברה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, באפשרותך לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך, והכל בהתאם להוראות הדין ולתנאים הקבועים בחוק. לתשומת ליבך ומבלי לגרוע מהאמור, חלק מהמידע האישי יכול להיות מוחרג מזכויות ביקורת, תיקון או מחיקה בהתאם לחוקים בנושא ביטוח, מיסוי, פרטיות והגנת מידע.
 3. יש לשים לב לכך כי ייתכן והחברה תידרש לבצע הליך זיהוי שלך במקרה שתבקש לממש את זכויותיך כאמור. החברה עשויה לשמור את הפרטים של זכויות כאלה שמומשו לצורך דרישות הציות והביקורת החשבונאית שלה עצמה.
 4. הינך רשאי להודיע בכתב לחברה על התנגדותך לביצוע שימוש כאמור במידע, ועם קבלת הודעתך ע"י החברה, לא תבצע החברה שימוש כאמור במידע זה, למעט במקרים שהדבר נדרש על פי הדין ו/או רשות מוסמכת.
 5. הודעה לפי סעיף 34 או שאלות בעניין שימושנו במידע האישי אודותייך, ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@aroya.tech או לפנות בדואר לחברתנו בכתובת רחוב השקמה 2, אזור 5804542.

אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, לשם שמירת ואבטחת המידע האישי המעובד ונשמר על ידה. החברה מיישמת, אוכפת ושומרת על אמצעי בטיחות וטכנולוגיות שונות במטרה למנוע חשיפה ולצמצם חדירה או גישה בלתי מורשית אל המידע האישי. עם זאת, אף אמצעי אבטחת מידע אינו מושלם או חסין מפני פריצות ומובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, החברה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע האישי שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים ולא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר.
 2. אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עמנו אינה בטוחה עוד, אנא ידע אותנו מיידית.
 3. הונאה מקוונת – "פישינג" ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקיבלת מהחברה. לכן, לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא.
 4. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות, כביכול, מהחברה או מחברה מוכרת אחרת. הודעות אלה מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר החברה באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוני ההזדהות שלו (סיסמאות, מספרי חשבון וכדומה). הפנייה נעשית לעיתים קרובות תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו, מנסים, שלא כדין, להשיג את נתוני ההזדהות של הנמען לצורך גישה לחשבונו.

אתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי מדיניות פרטיות זו לא חלה על האתרים הנ"ל ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בעניין. אנו לא אחראים על הפעילות, מדיניות השמירה על פרטיות והפרקטיקות או התכנים של אתרי אינטרנט אלו. כן מובהר כי הכללת קישור באתר אינה מרמזת על תמיכה שלנו באתר המקושר או בתכניו.

הדין החל וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

פנה אלינו

 1. ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אישי אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך בעקבות שימושך באתר, באמצעות דוא"ל info@aroya.tech ואנו נתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.
דילוג לתוכן