מה הטבות המס בהפקדה לקופה, של שכיר שיש לו הכנסה גם עצמאי?

האם העובדה שהטבת המס ניכוי אינה מוענקת במקרה זה, פותרת אותו מלהפקיד? במילה אחת - לא, ובשתי מילים - ממש לא

לגבי הכנסתו כשכיר, יחולו הכללים עליהם דיברנו – הוא יקבל זיכוי בשיעור 35% על ההפקדה שלו למרכיב התגמולים, עד תקרת הפקדה בשיעור 7% מתקרת הכנסה מזכה בסך 8,700 ש"ח. סך הזיכוי – 213 ש"ח לחודש.

בכובעו כעצמאי, יוכל להפקיד לקופה כעצמאי, אולם הטבת המס מסוג זיכוי תוענק לו רק על הכנסתו מעסק עד התקרה (שעומדת בשנת 2021 על 208,800 ש"ח לשנה, 17,400 ש"ח לחודש), בניכוי "הכנסתו המבוטחת" או 8,700 ש"ח לחודש, לפי הנמוך.

נדגים: אם ניקח לדוגמה עצמאי בהכנסה מזכה בסך 17,400 ש"ח לחודש, והכנסתו המבוטחת כשכיר עומדת על 7,000 ש"ח, הרי שהזיכוי שיקבל כעצמאי יהיה 35% על הפקדה בשיעור 5% מהכנסה כעצמאי בסך 10,400 ש"ח (17,400-7,000).

האם יש הגבלה גם על הטבת המס מסוג ניכוי, שיקבל עצמאי שהוא גם שכיר? התשובה היא – כן! ככל שהכנסתו המבוטחת כשכיר עולה על 21,750 ש"ח לחודש, הוא לא יוכל ליהנות כעצמאי מהטבת המס ניכוי, והזיכוי שיקבל, יתקזז, כאמור, מהכנסתו המבוטחת.

אז מה עושים? האם העובדה שהטבת המס ניכוי אינה מוענקת במקרה זה, פותרת אותו מלהפקיד? במילה אחת- לא, ובשתי מילים – ממש לא!

זה המקום להזכיר שתכליתן העיקרית של הפקדות פנסיוניות היא להעניק כיסויים ביטוחיים למקרה מוות ולמקרה נכות, לצד חיסכון לפרישה, גם אם בגין חלק מההפקדות לא נהנה העצמאי מהטבות מס מלאות, או בכלל לא.

וחשוב לזכור, שכל אותן הפקדות פנסיוניות של העצמאי, בגינן לא קיבל הטבות מס, יהפכו בפרישתו לגמלאות לקצבה מוכרת, פטורה ממס ללא תקרה. אבל זה כבר סיפור לטיפ אחר.

מה למדנו ומה עשינו? הארנו זרקור על נקודה חשובה מאוד בעיסוקינו כבעלי רישיון פנסיוני, וסייענו לשכירים ולעצמאים לקבל החלטה חשובה על הפקדה לקופות, תוך מתן דגש לכיסויי הביטוח ולחיסכון לפרישה, אגב קבלת הטבות מס על ההפקדות.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן