מה בין הטבת מס בהפקדה לקרן השתלמות, לכפל פטור ממס רווחי הון במשיכה?

השבוע אני מעלה טיפ שבועי אותו כתבתי בדיוק לפני 5 שנים, בנובמבר 2018, שעדיין מעורר גלים, בנושא פטור ממס רווחי הון על הפקדות לקרן השתלמות, של עמיתים שהם עצמאים וגם שכירים.
אסקור את הנושא, ויתכן שאחדש לחלק מכם בכמה נקודות לגבי עובדים שהם שכירים וגם עצמאים, המפקידים לקרן השתלמות בשני הכובעים.

נתחיל בשלב ההפקדה

התרת ההוצאה למעסיק עבור העובד, ולעצמאי עבור עצמו, מעוגנים בסעיף 17(5) ובסעיף 17(5א) לפקודה. לגבי עובד שכיר, הפקדת המעסיק עד 7.5% מהמשכורת הקובעת, לצד הפקדת עובד בשיעור 2.5% ועד תקרה בסך 15,712 ש"ח לחודש, פטורה בידי העובד מכוח סעיף 3(ה) לפקודה.
לגבי עצמאי, הפקדה בשיעור 4.5% מההכנסה הקובעת, עד תקרת הכנסה מזכה בגובה 283,905 ש"ח (סך 12,776 ש"ח בשנה בשנת 2023), תותר לו בניכוי.

ומה בדבר פטור ממס רווחי הון במועד המשיכה?

פטור זה לשכיר ולעצמאי מעוגן בסעיפים 9(16א)(א) ו-9(16ב)(א) לפקודה (בהתאמה), בגבולות שיעורי ההפקדה, משכורת/הכנסה קובעת, מועד הזכאות למשיכה ועוד. כאן נכנס המושג "הפקדה מוטבת", סך 19,920 ש"ח לשנה, שהפקדה עד לסכום זה פטורה ממס רווחי הון לשכיר ולעצמאי, בין אם ההוצאה הותרה בניכוי ובין אם לאו.
לאמור לעיל יש השפעה אצל עצמאי בשני מישורים:
(1) אם יפקיד את סכום תקרת ההפקדה המוטבת – 19,920 ש״ח לשנה, הרי שרק חלק מההפקדה, סך 12,776 ש"ח (4.5% מ-283,905 ש"ח) יותר בניכוי, אולם כל ה-19,920 ש"ח לשנה, בתוספת הרווחים, יהיו פטורים ממס רווחי הון.
(2) גם אם הכנסתו המזכה של העצמאי נמוכה מ-283,905 ש"ח בשנה, הוא יכול להפקיד לקרן השתלמות 19,920 ש"ח לשנה. אומנם רק 4.5% מהכנסתו המזכה בפועל תותר בניכוי, אולם כל הפקדה עד לתקרת ההפקדה המוטבת, סך 19,920 ש"ח, תהיה פטורה ממס רווחי הון במועד המשיכה.

ומה לגבי עצמאי שהוא גם שכיר

המפקיד לקרן השתלמות 19,920 ש"ח לשנה, ובנוסף המעסיק מפקיד לו גם כן לקרן השתלמות (אחרת, במעמד שכיר!) על שכר בסך 15,712 ש"ח לחודש?
לעניין ההכרה במס על ההפקדה כעצמאי, רק חלק מההפקדה כעצמאי תותר בניכוי. כמה, אתם שואלים? אם הכנסתו המזכה של העצמאי הינה בגובה התקרה 283,905 ש"ח, יש להפחית ממנה את ה"משכורת קובעת" בגינה הפקיד המעסיק לקרן ההשתלמות כשכיר ועד התקרה, סך 188,544 ש"ח לשנה (15,712*12), ועל היתרה בסך 95,361 ש"ח לשנה, יקבל העצמאי ניכוי בשיעור 4.5% על הפקדה (במקרה שלנו הניכוי יהיה בסך 4,291 ש"ח, ולא 12,776 ש"ח).
שווי הניכוי הוא כשיעור המס השולי של העצמאי, שכן ההפקדות המותרות בניכוי מקטינות את ההכנסה החייבת, לפני חישוב המס.

ומה לגבי הפטור ממס רווחי הון למי שהפקיד גם כעצמאי וגם כשכיר?

כאן יש הפתעה מעניינת – *יש כפל מבצעים* – יש פטור ממס רווחי הון גם להפקדה המוטבת כעצמאי, וגם להפקדה המוטבת כשכיר! כן, כן, גם וגם, ולא כמו הקיזוז אותו עשינו לגבי התרת ההוצאה בניכוי, של העצמאי.
מה למדנו? שבבואנו להמליץ על הפקדות לקרן השתלמות של עצמאי שהוא גם שכיר, יש לחשב ולהציג לו את מגבלת הטבת המס בהפקדה של העצמאי, אולם לגבי מס רווחי הון, לספר לו שכדאי להפקיד גם כעצמאי את כל התקרה המוטבת, ויהיה פטור על שתי ההפקדות, כל אחת בגבול התקרה.
מה נשאר לנו לייחל ולקוות? שיבואו עלינו ימים טובים ושקטים, שיהיו רווחים גבוהים בשוק ההון, ושנהנה מפטור ממס רווחי הון במועד המשיכה.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן