כללי משיכה כדין של כספי תגמולים

בהפקדות לקופת גמל נוצרו שני צבעי כסף – הון עד 2008 וקצבה החל מ-2008, אולם חלים עליהם שלושה כללי משיכה: תגמולי הון לפני 2005, תגמולי הון אחרי 2005 ותגמולי קצבה אחרי 2008

כדי לפשט את הדברים, נציין תחילה שיש לעשות הבחנה בין שלושה מישורים: (1) סוג הנישום (החוסך) – שכיר או עצמאי; (2) "צבע הכסף" – הון או קצבה; ו-(3) מועד הפקדת הכספים בקופה.

כללי המשיכה שיפורטו להלן מעוגנים בסעיפים 34 ו-38 בתקנות קופות הגמל וכן בסעיף 23 בחוק הגמל.

נתחיל בשכיר שהפקיד, יחד עם מעסיקו, לקופה לתגמולים (הון) בקופת גמל (בעבר בבנקים ואח"כ בבתי השקעות ובחברות ביטוח) או בפוליסת ביטוח מנהלים הונית (כגון "מעורב", "עדיף הון" וכו').

ההפקדות לתגמולים לקופות מסוג זה לפני שנת 2005, ניתנות למשיכה ע"י השכיר בסיום עבודה, ובהתקיים אחד מ-3 תנאים: (א) בחלוף 6 חודשים מסיום העבודה, אם הפך עצמאי או היה מובטל; (ב) בחלוף 13 חודשים, בהם המעסיק החדש לא מפקיד לו לקופה (כיום לא רלוונטי כיוון שחובה להפקיד בחלוף 3/6 חודשים); (ג) בהגיעו לגיל 60, אם פרש מעבודה או צמצם משרתו ב-50%.

ומה לגבי ההפקדות החל משנת 2005 ועד 2008? התיקון שנעשה בתקנה 34, מתיר משיכת תגמולי הון שהופקדו משנת 2005 רק אחרי גיל 60, ללא תנאי של סיום עבודה. המשמעות – שכיר בן 60 רשאי למשוך את כל צבירת התגמולים ההוניים (אלו שהופקדו לפני 2008) בקופות הגמל והביטוח על שמו, גם אם הוא ממשיך לעבוד! (בתקנה 34(ב)(1) יש התניה לוותק של 5 שנים, אבל היא לא רלוונטית כיום).

ומה לגבי ההפקדות לקופות אלו משנת 2008 ואילך? אלו כבר נחשבות הפקדות לקצבה, וניתן למשוך אותן עפ"י כללי המשיכה בהתאם לתיקון 3 משנת 2008, תיקון 5 משנת 2010 ותיקון 190 משנת 2012 – כקצבה או כהיוון קצבה עפ"י הכללים והתקנות.

שימו לב! בהפקדות לקופת גמל נוצרו שני צבעי כסף – הון עד 2008 וקצבה החל מ-2008, אולם חלים עליהם שלושה כללי משיכה: תגמולי הון לפני 2005, תגמולי הון אחרי 2005 ותגמולי קצבה אחרי 2008.

נעבור עכשיו לשכיר שהפקיד לקופה לקצבה בקרן פנסיה (חדשה) או בפוליסת ביטוח מנהלים (כגון "עדיף" ו-"גמלא"). ככלל, הפקדות לקצבה מיועדות לקבלת קצבה, ולרוב, החוסך יממש את החיסכון בקופות אלו כקצבה בפרישתו לגמלאות. יחד עם זאת, תקנה 34(ד)(2) מתירה למשוך את כספי התגמולים שהופקדו בקרן פנסיה ובפוליסת ביטוח מנהלים לקצבה לפני שנת 2000, בסכום חד פעמי פטור ממס, עפ"י הכללים שחלים על תגמולי הון שהופקדו לפני שנת 2005, כפי שפורט בפסקה הקודמת. זו הסיבה שבתכנון אפשרויות מימוש כספים של לקוח הפורש לגמלאות (וגם למי שמסיים עבודה לפני כן), אנו עושים הבחנה בין תגמולי קצבה לפני/אחרי שנת 2000, שכן ההפקדות החל משנת 2000 ניתנות למשיכה רק כקצבה אחרי גיל 60 או כהיוון קצבה עפ"י הכללים.

כאן המקום להדגיש שהכללים המפורטים לעיל הינם כללי משיכה "כדין" בפטור ממס, אולם קיימים מצבים מיוחדים (המכונים "תנאי מסכנות"), בהם ניתן לקבל היתר למשוך את הכספים מהקופות שלא עפ"י הכללים האמורים, ולא יראו בזאת "משיכה שלא כדין" החייבת בקנס (פטירה, נכות צמיתה, הוצאות רפואיות, והכל בתנאים מסוימים).

מה למדנו? שקיימים כללי משיכה שונים לתגמולי הון ותגמולי קצבה שהופקדו ע"י השכיר ומעסיקו בקופות השונות. חובה עלינו, בעלי הרישיון הפנסיוני ויועצי המס המטפלים בלקוחות אלו, להכיר את תקנות המס וכללי המשיכה החלים על הכספים, ולסייע ללקוח לממש את החיסכון על שמו באופן המיטבי והמתאים לו ביותר. רגע, רגע, ומה לגבי עצמאים? אל דאגה, בזה נעסוק בטיפ של השבוע הבא.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן