פיצויים בקופת גמל בסיום עבודה

יש אפשרות נוספת לממש את הכספים שהושארו בקופת הגמל כקצבה מוכרת, פטורה ממס, שניתנת למימוש החל מגיל 60

לרשות לקוח שפרש לאחרונה נצברו פיצויים בסך 200 אלף ש"ח בקופת גמל, לגביהם קיבל הלקוח אישור מפקיד השומה על מענק פרישה פטור ממס.

האם הלקוח חייב להגיש את אישור הפטור לקופה? האם הוא חייב למשוך את הכספים כבר עכשיו? ומה יקרה אם יופיע, לדוגמה, בעוד 5 שנים ויבקש למשוך את הכספים, שבינתיים צברו רווחים?

ראשית, עמדתי המקצועית העקרונית היא שיש להעביר את אישורי המס שהתקבלו מפקיד השומה לקופות ולמשלמים למיניהם בהקדם האפשרי, כדי שאלה ירשמו לפניהם את הזכאות למשיכת הכספים, את אישור הקצבה הפטורה ושיעור המס על הקצבה החייבת, ועוד.

אני דוגל בטיפול מיידי ומסודר במסמכים בסיום עבודה ובפרישה, ובשל כך אני גם מקפיד על הגשת מסמכי סיום עבודה למס הכנסה בתוך 3 חודשים כמוגדר בתקנות.
כך אני מורה ללקוחותיי וכך אני מנחיל לתלמידיי, שכן אין תועלת מדחיית הטיפול, אלא להיפך – זה עשוי להסב נזק ללקוח, ויש להימנע מכך כמובן.

האם הלקוח חייב להגיש את המסמכים תוך זמן מסוים? לכאורה לא, אולם יש לזכור שתוקף האישור הוא ל-3 חודשים או תום שנת המס, לפי המאוחר, לכן כאמור – מומלץ לעשות זאת בהקדם, מה גם שהלקוח לא יוכל לקבל תשלום מהקופות מבלי להגיש להן את האישורים מפקיד השומה.

נמשיך לשאלתו השנייה של הסוכן. אין כל חובה למשוך את הכספים הפטורים בעת הזו, ואישור הפטור ממס לגביהם תקף לעולם ועד.
ומה אם יבוא בעתיד ויבקש למשוך את הכספים שצברו רווחים? האם יהיה עליו לשוב לפקיד השומה ולקבל פטור עדכני עם הסכום שנצבר כולל הרווחים?
התשובה היא לא! אם ימשוך את הכספים בתוך 3 חודשים, יקבל את הסכום הצבור (כולל רווחים שהתגבשו בתוך 3 החודשים) בפטור מלא ממס, כולל פטור ממס רווחי הון.

ואם יבקש למשוך את היתרה הצבורה בעתיד, ישלם מס רווחי הון בשיעור 25% על הרווח הריאלי שהתגבש מתום 3 חודשים ועד מועד המשיכה.
אלא שכאן לא הסתיימה תשובתי לידידי, שכן יש אפשרות נוספת לממש את הכספים שהושארו בקופת הגמל – כקצבה מוכרת, פטורה ממס, שניתנת למימוש החל מגיל 60.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן