היתכן אובדן החיסכון בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר

בהמשך לדיון באפשרות של אובדן החיסכון במקרה פטירה של עמית בקרן פנסיה חדשה, נעסוק הפעם באפשרות של אובדן החיסכון במקרה פטירת עמית פעיל ועמית פנסיונר, בקרן פנסיה מקיפה וותיקה שבהסדר

נתחיל עם עמית פעיל שנפטר (טרם שהחל לקבל פנסיית זקנה)? פרק ז' לתקנון האחיד של קרנות הפנסיה וותיקות שבהסדר, שכותרתו "קצבת שאיר מבוטח", קובע בסעיפים 21-27 כי שאיר של מבוטח פעיל שנפטר, זכאי לקבל מהקרן קצבת שאיר מבוטח.

מיהם השאירים הזכאים וכמה יקבלו? אלמן/ה של פנסיונר/ית (כהגדרתם בתקנון האחיד) יקבלו 40% מהשכר הקובע; יתום עד גיל 21, או יתום "שאינו עומד ברשות עצמו" ללא הגבלת גיל, יקבל 20% מהשכר הקובע; ו"הורה" כהגדרתו בתקנון יקבל 15% מהשכר הקובע, ובלבד שסך קצבת שאירי מבוטח שיקבלו כולם יחד לא תעלה על 85% מהשכר הקובע לחישוב קצבת מבוטח פעיל.

עולה השאלה: מה קורה אם העמית בקרן הוותיקה שבהסדר היה גרוש/אלמן, וילדיו כולם מעל גיל 21?
במקרה זה, קובע סעיף 49 לתקנון האחיד, שיורשיו של המבוטח יהיו זכאים לקבל מהקרן סכום חד פעמי, שיחושב עפ"י נוסחת ערכי פדיון המופיעה בנספח ז' לתקנון.
הנה כי כן, במקרה של עמית פעיל שנפטר ולא הותיר שאירים, היורשים החוקיים הם שיקבלו את צבירת החיסכון בקרן.  אין אובדן החיסכון!

ומה לגבי עמית פנסיונר? זה שהחל לקבל פנסיית זקנה ונפטר? פרק ו' בתקנון האחיד, שכותרתו "קצבת שאיר פנסיונר", קובע בסעיפים 17-20  לתקנון כי "שאיר של פנסיונר שנפטר יהיה זכאי לקבל מהקרן קצבת שאיר פנסיונר".

מיהם השאירים הזכאים וכמה יקבלו? אלמן/ה של פנסיונר/ית (כהגדרתם בתקנון האחיד) יקבלו 60% מהקצבה האחרונה אותה קיבל הפנסיונר שנפטר; יתום של פנסיונר עד גיל 21, או יתום "שאינו עומד ברשות עצמו" ללא הגבלת גיל, יקבל 20% מהקצבה האחרונה; ו"הורה" כהגדרתו בתקנון האחיד יקבל 15% מהקצבה האחרונה שקיבל הפנסיונר, ובלבד שסך כל קצבאות שאירי הפנסיונר של כולם יחד לא תעלה על קצבת הזקנה האחרונה שקיבל הפנסיונר.
מאידך, יש לזכור כי לרוב, פנסיונר שהחל לקבל פנסיית זקנה בגיל פרישה, מותיר אחריו רק אלמנה, מכאן שהיא תקבל 60% מפנסייתו האחרונה לכל ימי חייה.

שימו לב, בקרנות הוותיקות שבהסדר, אם הפנסיונר שנפטר היה גרוש/אלמן, וילדיו כולם בוגרים מ-21 שנה, לא יהיו זכאים לקבלת פנסיית שאיר פנסיונר. זאת כיוון שבקרנות הוותיקות שבהסדר אין מנגנון של בחירת מסלול פנסיית זקנה, או קביעת מוטבים, וככל שאין "שאירים" כהגדרתם בתקנון, הרי שבפטירת הפנסיונר אין מי שזכאי לקבלת תשלומים מהקרן.

מה למדנו? שבקרנות הוותיקות שבהסדר לא יכול להתקיים מצב של אובדן החיסכון, במקרה פטירה של עמית פעיל שאין לו שאירים, כיוון שהתקנון האחיד קובע שהצבירה בקרן תשולם ליורשים החוקיים. לעומת זאת, בפטירת פנסיונר שלא הותיר אחריו שאירי פנסיונר, לא יהיה מי שזכאי לקבל תשלומים מהקרן, והקרן תחדל מלשלם פנסיה.

חובה עלינו בעלי הרישיון הפנסיוני, להכיר את הוראות התקנון האחיד של קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר ואת הוראות התקנון התקני של הקרנות החדשות, כדי לסייע ללקוחותינו לקבל את המגיע להם במקרה חיים, ולשאיריהם/יורשיהם במקרה פטירה, באופן מקצועי ומדויק.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן