כיסוי ביטוחי בתקופת חופשה ללא תשלום

הפסקת הפקדות לקופות פנסיוניות של עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום עקב התפרצות הקורונה

בימים האחרונים עלו שאלות רבות מצד תלמידינו ובוגרינו בקורסים, לגבי הפסקת ההפקדות לקופות פנסיוניות של עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום עקב התפרצות הקורונה. החלטנו לעשות סדר ולהסביר את תוקף הכיסוי הביטוחי בהסדרים הפנסיוניים במצבים אלה

נתייחס תחילה לעמיתים בקרן פנסיה

ראשית חשוב לציין, כי התקנון התקני של קרנות הפנסיה מבחין בין "עמית פעיל" לבין "עמית מבוטח" – עמית פעיל הינו עמית שמפקידים הפקדות בגינו לקרן הפנסיה, ועמית מבוטח הינו עמית המכוסה בכיסויי שאירים ונכות.

מכאן, שעובד שמפסיקים להפקיד בגינו דמי גמולים לקרן פנסיה, בין אם עקב יציאה לחל"ת ובין בפיטורים, הופך לעמית לא פעיל. אבל אל דאגה, לא אלמן ישראל – התקנון התקני קובע תקופת "ארכת ביטוח" של חמישה חודשים (סעיף 36 לתקנון), כאשר בתקופה זו העמית הוא עמית מבוטח (חרף היותו לא פעיל!), והוא מכוסה בכיסויי השאירים והנכות בקרן, בהתאם לכיסוי שהיה קיים לו טרם הפיכתו ללא פעיל.

שימו לב – ארכת הביטוח היא ברירת המחדל במקרה של הפסקת הפקדות לקרן הפנסיה! היא מובנית בתקנון ונכנסת לתוקף ללא צורך בפעולה מצד העמית, ומהווה הגנה אוטומטית לעמיתי קרן הפנסיה, בעת הפסקת ההפקדות מכל סיבה שהיא – גם במקרה של חל"ת עקב וירוס מרושע.

כאמור, הכיסוי הביטוחי הנשמר לעמית בתקופת ארכת הביטוח הוא הכיסוי המלא בו היה מבוטח טרם הפסקת ההפקדות, לרבות השכר הקובע ושיעורי הכיסוי לשאירים ולנכות שהיו קיימים לו. הכיסויים אינם ניתנים בחינם, ופרמיית הסיכון עבורם נגבית מהיתרה הצבורה לתגמולים. לחלופין, העמית רשאי לפנות לחברת הביטוח ולבקש לשלם עבור הכיסויים בתקופה זו בתשלום נפרד.

ומה קורה בתום ארכת הביטוח, לאחר חמישה חודשים? כולנו תקווה שלא נגיע למצב זה, ונחזור במהירות לעבודה. אולם אם נצטרך בכל זאת הארכה נוספת של תוקף הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה, עומד לרשותנו סעיף 37 לתקנון התקני, שקובע שהעמית רשאי לבקש מהקרן "הסדר ביטוח" (שימו לב להבחנה בין שני המושגים – "ארכת ביטוח" הינה בחמשת החודשים הראשונים, ו"הסדר ביטוח" הינו בתקופה שלאחר מכן). בתקופת ההסדר הביטוחי שומר העמית על הכיסוי הביטוחי שהיה מבוטח בו טרם הפסקת ההפקדות, בדיוק כמו בארכת הביטוח. ההסדר הביטוחי מוגבל לתקופה של עד שנתיים, ובכל מקרה לא יותר מהתקופה שבה היה עמית פעיל.

שימו לב – הגבלת התקופה של ההסדר הביטוחי לוקחת בחשבון גם את תקופת ארכת הביטוח. כך לדוגמה, אם עמית היה פעיל במשך 10 שנים בקרן הפנסיה, והפסיק לעבוד בחודש מרץ 2020, הוא יוכל ליהנות מארכת ביטוח עד לחודש ספטמבר 2020 (כולל), ולאחר מכן גם מהסדר ביטוחי עד לחודש אפריל 2022 לכל היותר (סה"כ 24 חודשים מהמועד בו הפסיקו ההפקדות). לעומת זאת, אם עמית היה פעיל במשך שנה בלבד לפני הפסקת ההפקדות, ארכת הביטוח תהיה בתוקף עד לחודש ספטמבר 2020, ולאחר מכן יחול הסדר ביטוח עד לחודש אפריל 2021 בלבד (סה"כ 12 חודשים, התקופה שבה היה העובד עמית פעיל).

דגש אחרון – בקשת העמית להפעלת הסדר ביטוח צריכה להתקבל בקרן *בתוך תקופת ארכת הביטוח*, כלומר בתוך חמישה חודשים מסיום העבודה.

וכעת נעבור למבוטחים בביטוחי מנהלים.

גם בביטוחי המנהלים ישנו הסדר לשמירת הכיסויים במצב של הפסקת הפקדות. הסדר זה נקרא "ריסק זמני", ובמסגרתו נשמרים למבוטח הכיסויים הביטוחיים למשך 90 ימים מעזיבת העבודה. הריסק הזמני מוחל באופן אוטומטי, והפרמיה לכיסויים נגבית מתוך הצבירה בביטוח המנהלים. באפשרות המבוטח להאריך את הריסק הזמני ב-9 חודשים נוספים (שנה בסך הכל), בהם על המבוטח יהיה לשלם את הפרמיה בעצמו. נדגיש שהכיסוי בריסק הזמני הינו על הביטוח היסודי ועל הכיסוי לאובדן כושר עבודה בלבד, והוא אינו חל על "ריסק נוסף", ככל שקיים בפוליסה.

בחלק מחברות הביטוח, בפוליסות ביטוח מנהלים שהופקו החל מ-4/2007, חלה תקופה ריסק זמני בת 5 חודשים, עם אפשרות הארכה לשנתיים (בסך הכל). חשוב לזכור כי ביטוח מנהלים כפוף לחוזה הפוליסה הספציפית, ולפוליסות שהופקו בשנים שונות ישנם תנאים שונים במעט לריסק הזמני, ולכן תמיד יש לבחון את תנאי הפוליסה הספציפית.

מה למדנו? שגם במקרה של חל"ת, ברירת המחדל של המבוטחים בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים, היא שהכיסויים הביטוחיים נשמרים עבורם לתקופה של מספר חודשים, ואם בתום התקופה העובד לא חזר למעגל העבודה, ניתן להאריך את תוקף הכיסויים (תחת המגבלות שפירטנו לעיל) לתקופה נוספת הקצובה בזמן.

חברי בעלי הרישיון הפנסיוני – האחריות להסביר ללקוחותינו את מצב הכיסויים הביטוחיים שלהם בתקופה לא פשוטה זו, מונחת על כתפינו. עלינו לעדכן ולהרגיע את לקוחותינו, שחרף העובדה שהם בחל"ת ואין הפקדות לקופה, הכיסוי הביטוחי הקיים בקופה שלהם, ככל שקיים כזה, נשמר באותו ההיקף לתקופה קצובה. כולנו תקווה שהמצב ישתפר והמעסיקים ישובו להפקיד תשלומים שוטפים לקופות הפנסיוניות של העובדים, וחשוב שנהיה בקשר רציף עם לקוחותינו.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן