הפקדות סוף שנה לעצמאי

אז אחרי שהבנו את חשיבות ההפקדה הרציפה לצורך הכיסוי הביטוחי, אנחנו ממשיכים עם אפשרויות ההפקדה של העצמאי

אז כמה להפקיד, שואל העצמאי? כלל האצבע – על העצמאי להפקיד 16% מהכנסתו המזכה. הטבות המס יחולו על הכנסתו המזכה של העצמאי, ועד לתקרת ההכנסה המזכה – 211,200 ש"ח בשנת 2020.

ואם הכנסתו של העצמאי גבוהה מתקרת ההכנסה המזכה? במקרה זה יש להפקיד את ההפקדה המרבית לקופה – 16% מתקרת ההכנסה המזכה, סך של 2,816 ש"ח לחודש (33,792 ש"ח לשנה), ובנוסף יש להפקיד לאובדן כושר עבודה בשיעור 3.5% מתקרה של 26,378 ש"ח, סך של 923 ש"ח לחודש.

לאלו המפקידים לקופ"ג לחיסכון או לקרן פנסיה, התקרה הינה 16.5% מתקרת ההכנסה המזכה, סך של 2,904 ש"ח לחודש (34,848 ש"ח לשנה), ובתנאי שלא קיבל ניכוי על הפקדה נפרדת לכיסוי לאובדן כושר עבודה.

בגין הפקדה בסך 34,848 ש"ח לשנה כאמור, ייהנה העצמאי מהטבות המס זיכוי וניכוי בחלוקה הבאה: (1) על הפקדה בסך 23,232 ש"ח לשנה ייהנה מניכוי.
הסכום האמור יקטין את ההכנסה החייבת, ומכאן שהטבת המס ניכוי הינה בשיעור המס השולי, לרבות אי תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על סכום זה; (2) על הפקדה בסך 11,616 ש"ח לשנה ייהנה העצמאי מזיכוי, אשר יקטין את סכום המס השנתי שיהיה עליו לשלם על הכנסתו החייבת, ב-35% מההפקדה הנ"ל.

בנקודה זו אני מבקש להציג בעיתיות מסוימת הקיימת בזכאות של עצמאי עמית מוטב לקבל הטבות מס ניכוי וזיכוי: כדי לקבל הטבות על הפקדה מעל הרובד הראשון של הכנסה מזכה (סך 8,800 ש"ח לחודש), העצמאי צריך להיות "עמית מוטב", כלומר עליו להפקיד 16% מהשכר הממוצע במשק (סך 1,688 ש"ח לחודש).

אלא מה? יש פער בין "הכנסה מזכה", שעומדת על 8,800 ש"ח לבין השמ"ב, שעומד על 10,551 ש"ח. מכאן שהפקדת העצמאי בשיעור 16%/16.5% לרובד הראשון, אינה הופכת אותו לעמית מוטב, שכן סכום ההפקדה נמוך מ-1,688 ש"ח.
המשמעות היא שעל חלק מההפקדה לרובד השני לא ייהנה העצמאי מהטבות מס, ואם ברצונו ליהנות מהטבות המס המרביות להן הוא זכאי, עליו "להשלים" הפקדה בשיעור 16%/16.5% על ההפרש בין ההכנסה המזכה לבין השכר הממוצע במשק".
מדובר בפער חודשי בסך 280/289 ש"ח (תלוי בשיעור ההפקדה) ועלינו להעלות נקודה זו בפניו של הלקוח שלנו, ע"מ שיבחן את הנקודה מול יועץ המס/רוה"ח שלו, ויחליט מה להפקיד בהתאם לאמור.

נעבור להפקדה הפנסיונית האחרונה שנותרה לעצמאי – קרן השתלמות. ההפקדה להשתלמות המותרת בניכוי בידי העצמאי היא 4.5% מהכנסתו המזכה, עד תקרה בסך 265,000 ש"ח לשנה.
מכאן שההפקדה המרבית שיקבל בגינה ניכוי, עומדת על 11,925 ש"ח לשנה (וגם כאן מומלץ להפקיד תשלומים חודשיים לקופה ולהימנע מהפקדה חד פעמית בסוף השנה).

כדאי לספר ללקוחותינו העצמאיים שהפטור ממס רווחי הון במשיכה (החל מתום שנה שישית, או שלישית אם הגיע לגיל פרישה) מוגבל ל"תקרת ההפקדה המוטבת" כהגדרתה  בסעיף 9(16ב) לפקודה.
המשמעות, על העצמאי להפקיד 7% מהכנסתו המזכה, לקבל ניכוי על 11,925 ש"ח בלבד, וליהנות מפטור ממס רווחי הון עד תקרה שנתית בסך 18,600 ש"ח, במועד בו יממש את הכספים כדין. אם יפקיד מעבר לתקרת ההפקדה המוטבת, יחויב במס רווחי הון על החלק היחסי שמעל התקרה.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן