הפקדות סוף שנה לשכיר עם הכנסה נוספת

הטבות המס בהפקדה לקופה, של שכיר שלא מבוטח על מלוא שכרו, וכן למי שהוא גם עצמאי וגם שכיר

הפקדות שכיר נגזרות מהמשכורת שלו, ושיעורי ההפקדה מוכתבים בצו ההרחבה לפנסיה חובה ובתיקון 16 (נובמבר 2016).
המעסיק מחויב בהפקדה לפיצויים בשיעור 6% לפחות (רשאי להפקיד עד 8.33%) ובהפקדה לתגמולים (הכולל כיסוי לא.כ.ע) בשיעור 6.5% (במידת הצורך מחויב להגדיל עד 7.5% להבטחת כיסוי א.כ.ע. בשיעור 75%); והעובד מצידו מחויב להפקיד לא פחות מ-6% למרכיב התגמולים. כאן המקום להמליץ לעובד המלצה חמה להגדיל את שיעור ההפקדה ל-7% – הסיבות לכך רבות ועסקנו בכך לא פעם בטיפים שבועיים בעבר.

איזו הטבת מס יקבל שכיר שכל משכורתו "מבוטחת" (הפקדות פנסיוניות על מלוא השכר)? זיכוי לפי סעיף 45א לפקודה כמובן. הטבת הזיכוי מוגבלת עד 7% מתקרת הכנסה מזכה (סך 8,700 ש"ח לחודש בשנת 2021), ועד לתקרה זו, ייהנה העובד מזיכוי, החזר מס, בשיעור 35%.
מכאן שהסכום המקסימלי של הזיכוי ממנה ייהנה העובד (לפי התקרה כאמור) עומד על 213.15 ש"ח לחודש (8,700*7%*35%).

נדגים: עובד ששכרו 8,000 ש"ח (נמוך מהתקרה) אשר מפקיד לרכיב התגמולים 7% (560 ש"ח לחודש), ייהנה מזיכוי בשיעור 35% – כלומר זיכוי בסך 196 ש"ח לחודש.
המשמעות המעשית היא שבחישוב המס שיערוך חשב השכר, יקטן סכום המס שהעובד חייב בגין משכורתו החודשית ב-196 ש"ח.

דוגמה נוספת: אם משכורתו של העובד 10,000 ש"ח והוא מפקיד לרכיב התגמולים 7% (700 ש"ח לחודש), הרי שסכום ההפקדה עולה על תקרת ההפקדה המזכה, ולכן הוא יזוכה בתקרת ההטבה – סך 609 ש"ח לחודש (8,700*7%), וייהנה מזיכוי בסך 35% ממנה – כלומר 213 ש"ח.

עד כאן עסקנו במשכורתו של העובד, בגינה מפקידים הוא ומעסיקו לקופה, מה שמכונה בפקודת מס הכנסה "הכנסה מבוטחת".

ומה לגבי עובדים שיש להם רכיבי שכר שהמעסיק *אינו* מפקיד בגינם תשלומים לקופה? חלק השכר הזה קרוי בלשון הפקודה "הכנסה נוספת", ובגינה רשאי השכיר להפקיד לקופה במעמד עצמאי (כלומר ללא הפקדה מקבילה של המעסיק), וליהנות מהטבות המס ניכוי וזיכוי, כעמית מוטב. מיהו "עמית מוטב"?

מי שמפקיד יחד עם מעסיקו סכום של לא פחות מ-16% מהשכר הממוצע במשק, כלומר הפקדה בסך 1,688 ש"ח. שימו לב, די בשכר מבוטח בסך 9,125 ש"ח ובהפקדת המינימום המחויב בצו ההרחבה לפנסיה חובה, בשיעור 18.5%, כדי שהשכיר ייחשב עמית מוטב.
במצב זה רשאי השכיר להפקיד לקופה "במעמד עצמאי" עד 16% ועד "תקרת הכנסה נוספת" בסך 8,700 ש"ח לחודש, עבור אותם רכיבי שכר שהמעסיק אינו מפקיד עבורו.

למה צריך את זה? מאותה הסיבה שאנו מדגישים שוב ושוב – התאמת הכיסויים לביטוח חיים (או פנסיית שאירים), לכיסוי לא.כ.ע./פנסיית נכות, וכמובן להגדלת החיסכון לפרישה לשכרו הכולל של השכיר, ולא רק להכנסתו המבוטחת.

ולצד התאמת הביטוח והחיסכון כאמור, ייהנה השכיר מהטבות המס ניכוי וזיכוי. שימו לב כי ישנן שתי הגבלות להטבות המס לשכיר עם הכנסה נוספת כאמור: הראשונה היא התקרה להטבות המס בגין הכנסה נוספת, שעומדת כאמור לעיל על 8,700 ש"ח לחודש בשנת 2021; והשנייה מתייחסת לשכיר ש"הכנסתו המבוטחת" עולה על 21,750 ש"ח (פעמיים וחצי הכנסה מזכה), אשר לגביו נקבע כי גם אם יש לו הכנסה נוספת, הוא לא ייהנה עוד מהטבת המס ניכוי, אלא מזיכוי בשיעור 35% על הפקדה בשיעור 5% מההכנסה הנוספת, עד 8,700 ש"ח.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן