הפקדות לקרן פנסיה וקופת גמל – לפצל או לא לפצל?

האם בפתיחת קופה חדשה לשכיר, יש תועלת בפיצול ההפקדה הפנסיונית לקרן פנסיה ולקופת גמל, באופן שבו קרן הפנסיה תקבל את הפקדות תגמולי העובד והמעסיק וקופת הגמל תקבל את ההפקדה לפיצויים בלבד?

מדובר בתהייה שעושה "קאמבק" ודובר עליה רבות בעבר, ולאור ההתעוררות המחודשת החלטתי להקדיש לה את הטיפ השבועי.

התומכים בפיצול ההפקדות יציינו יתרונות מסוימים שיש למהלך, למשל הגדלת השכר המבוטח לשאירים ולנכות.

איך זה קורה?

אם נפקיד לקרן הפנסיה את מרכיב התגמולים בלבד, בגובה סכום ההפקדה המירבי המותר לקרן – סך 4,212 ש"ח לחודש בשנת 2019 – הרי שבחלוקת סכום ההפקדה לשיעור הפקדה לתגמולים 12.5% (6.5% מעסיק ו-6% עובד) יתקבל שכר מבוטח בסך 33,696 ש"ח, והעובד יבוטח בשכר גבוה יותר, ממנו ייגזר כיסוי ביטוחי גבוה יותר.
ואולם, יש לשים לב שבתקנון התקני הגבילו את השכר הקובע לנכות ולשאירים לשלוש פעמים השכר הממוצע במשק (10,273 ש"ח בשנת 2019), כך שבכל מקרה הקרן מבטחת לא יותר מ-30,819 ש"ח לחודש.

יתרון נוסף לפיצול ההפקדות בין קרן הפנסיה לבין קופת הגמל, הינו שבפטירת העמית, תשלם קופת הגמל את סכום הפיצויים הצבור בקופה, לשאירים כהגדרתם בסעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים, ובנוסף יקבלו השאירים כהגדרתם בקרן הפנסיה פנסיית שאירים שנגזרת מהשכר המבוטח המוגדל.
לו היינו מפקידים את הפיצויים לקרן הפנסיה, השכר המבוטח היה נמוך יותר, ובנוסף, לא היה משולם לשאירים סכום חד פעמי, בנוסף לפנסיית השאירים (הפיצויים במצב זה פטורים עד תקרה של 24,770 ש"ח לשנת עבודה).

למול אלה, ישנם חסרונות לפיצול ההפקדות. הטיעון העיקרי שכנגד, מתייחס להיבט ביטוחי שלא קיים בקופת הגמל – "שחרור מתשלום פרמיה באובדן כושר עבודה", או בקיצור – "שחרור".
הפקדת הפיצויים לקופת גמל משמעה שבמקרה של אי כושר עבודה, לא יהיה העמית מכוסה בכיסוי שחרור בגין ההפקדה לפיצויים, ולא יפקידו בעבורו את ההפקדה החודשית לפיצויים, שכן כיסוי השחרור לא מכסה הפקדה לקופת גמל.

המשמעות המעשית היא שבמצב של אי כושר, "תחסר" לעמית הפקדה של 2,500 ש"ח לחודש (בהנחה שמדובר בשכר של 30,000 ש"ח).
אני מעריך שבנקודה זו חלקכם קופץ וטוען שיש מי שמבוטחים ב"שחרור" על קופ"ג (גם אני מכיר אישית בודדים כאלה), אלא שהדבר אינו רגיל ואינו שכיח, ולא פרקטי לעובד "הרגיל", גם זה בעל השכר הגבוה.

אדגיש כי כל האמור לעיל מתייחס להפקדה ראשונית לקרן פנסיה – במעבר בין מעסיקים או בפתיחת קופה חדשה, ולא בניוד כספי פיצויים מקרן פנסיה לקופת גמל, שכן ישנן קרנות שחוסמות ניוד של כספי פיצויים בלבד, והנושא נמצא בדיון בימים אלה ממש.

ועכשיו לשאלת השאלות – האם להפנות עכשיו את כל העובדים בשכר של בין 20,000 ש"ח ל-30,000 ש"ח לפיצול הפקדות לקרן פנסיה וקופת גמל?
ממש לא! יש לבחון כל לקוח לגופו, לראות מה צרכיו והאם ביכולתו במקרה של נכות לשלם את כיסוי ה"שחרור" מכיסו, איפה החשיבות הגדולה יותר עבורו, להסביר לו את כל אלה היטב ולדון איתו באפשרויות השונות, ובסוף – לתת לו להחליט. אין יותר טוב, יש יותר מתאים!

התאמה לצורך, זוכרים?

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן