תשלומי חברה לקופה לשכיר בעל שליטה

מה בין הוצאה מותרת בניכוי לחברה, לבין זקיפת שווי למס, לשכיר בעל שליטה?

השבוע נחשפתי לדיון בנושא זקיפת שווי לשכיר בעל שליטה, על הפקדת החברה לפיצויים בגין שכר בגובה 26,000 ש"ח ברוטו.
לא פעם נוצר בלבול בין הוצאה מותרת בניכוי לחברה, לבין זקיפת שווי מס לעובד השכיר בעל השליטה, והתבקשתי לעשות סדר בדברים.

ראשית, יש לזכור שבמסגרת תיקון 190 בשנת 2012, חל שינוי בסעיף  32(9)(א)(2) לפקודה, והוא מתיר לחברה לשלם ולהתנכות על הפקדה לקופה עבור בעל השליטה לתגמולים לקצבה #ללא הגבלת שכר (מיד נגיע לצד השכיר בעל השליטה), אולם התיקון הותיר את מגבלת ההפקדה לפיצויים המותרת בניכוי בידי החברה, על 12,340 ש"ח לשנה (1,028.33 ש"ח לחודש), כפי שהיה ערב התיקון.

אם לדוגמה שכרו של בעל השליטה 16,000 ש"ח והחברה מפקידה על שמו הפקדות בשיעורים מלאים (22.83%), הרי שההוצאה לחברה למרכיב התגמולים וא.כ.ע. מותרת בניכוי במלואה, וחלק מההוצאה למרכיב הפיצויים, סך 3,660 ש"ח לשנה, אינו מותר בניכוי בידה, אולם אין זקיפה ואין תשלום שווי מס בידי השכיר בעל השליטה, כי החברה לא התנכתה על ההוצאה!

מה משמעות המס בהפקדה לגבי החברה? שהיא לא קיבלה החזר בשיעור מס חברות (23% ב-2021) על 3,660 ש"ח בשנה. ומה קורה עם בעל שליטה ששכרו 30,000 ש"ח ומפקידים על שמו תשלומים בשיעור 22.83%? כאן נכנסת לתמונה "זקיפת שווי למס".
על מה? על הפקדת החברה בשיעור 7.5% על משכורת העולה על פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (השמ"ב), משכורת בסך 26,378 ש"ח לחודש.
מדובר בהפקדת החברה בסך 1,978 ש"ח לחודש, שעד אליה, פטור העובד (כולל בעל שליטה) מתשלום מס במועד ההפקדה, וכל הפקדה מעל סכום זה, נזקפת לברוטו שלו והוא ישלם עליה מס הכנסה, וכן ביטוח לאומי ומס בריאות, עד תקרה.

ומה לגבי הפיצויים? בדיוק כמו מקודם – הוצאת החברה תותר בניכוי בידה עד 1,028.33 ש"ח לחודש (12,340 ש"ח לשנה), ומעבר לכך לא תוכל להתנכות על ההוצאה, אולם לא תחול זקיפת הכנסה ותשלום שווי מס על העובד בעל השליטה.

מתי תחול זקיפת הכנסה ותשלום שווי מס על מרכיב הפיצויים? החל משנת 2017 – אם הפקדת החברה למרכיב הפיצויים ע"ש העובד (לרבות בעל שליטה) תהיה בשיעור 8.33% בגין שכר העולה על 34,900 ש"ח לחודש בשנת 2021 (הפקדה בסך 2,907 ש"ח), כי אז יקרו שני דברים: הוצאת החברה תותר לה בניכוי רק עד 1,028.33 ש"ח מתוך הסכום הנ"ל, וגם! כל שקל שיופקד בקופה למרכיב הפיצויים העולה על 2,907 ש"ח, ייזקף לברוטו של העובד, על כל המשתמע מכך כפי שהוסבר לעיל.

מאחר והעובד משלם שווי מס מעל 2,907 ש"ח, הרי שהחברה תוכל להתנכות על ההוצאה שמעבר ל-2,907 ש"ח.

זו הנקודה להזכיר שכל תשלום בגינו חויב העובד במס במועד ההפקדה, הן תגמולי מעסיק והן פיצויים, יהפוך בעתיד לקצבה מוכרת פטורה ממס.

לגבי הפקדת הפיצויים העולה על 2,907 ש"ח בגינה חויב העובד בשווי מס (החל מ-2017), סכומים אלו יופיעו בטופס 161 ובנספח נפרד, תחת הכותרת "פיצויים שחוייבו במס", ופקיד השומה יעניק להם פטור על "מענק הון פטור", אותו יוכל העובד למשוך בפטור ממס, או כאמור, לממש כקצבה מוכרת.

✒ מאת: איציק בן ארויה

דילוג לתוכן