שאלות ותשובות

לא, לא חובה להיות מומחה בתקנות הניוד, אם כי כבעל רישיון פנסיוני כדאי ורצוי להכיר אותן. מערכת "AROYA – פשוט לנייד" מפוקחת ומנוטרת על ידי היועץ הפנסיוני איציק בן ארויה, והוא אחראי על הצד המקצועי והתיקוף של הזדמנויות הניוד אותן מאתרת המערכת.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” אכן מאתרת הזדמנויות ניוד, אולם אינה ממלאת את מסמך ההנמקה. זהו תפקידו של בעל הרישיון הפנסיוני, ועליו למלא את המסמך כמחויב בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” אכן מאתרת הזדמנויות ניוד ומציעה לאיזה סוג קופה לנייד, אולם אינה מציעה או ממליצה על קופה מסויימת. ההחלטה לגבי זהות הקופה המקבלת היא לשיקולו הבלעדי של בעל הרישיון הפנסיוני, מהיבטים מקצועיים ומסחריים.

לא! מערכת “AROYA – פשוט לנייד” חוסמת ולא מאפשרת ניוד שאינו עומד בתקנות הניוד. מאחר ולא ניתן לנייד קרן וותיקה לקופה אחרת, ניוד שכזה לא יכול להתקיים, והמערכת תחסום אותו.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” הינה ייחודית בשוק, והיא היחידה המאתרת ומנתחת הזדמנויות ניוד כפי שעושה "AROYA – פשוט לנייד". זה לא עוד סימולטור הממפה את מידע הלקוח, אלא כלי תומך החלטה לבעל הרישיון הפנסיוני, המאפשר לו לזהות הזדמנויות ניוד בלחיצת כפתור.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מאתרת ומנתחת הזדמנויות ניוד בתיק הפנסיוני/פיננסי של הלקוח, מציגה את הקופות אותן ניתן לנייד לפי העדפת הלקוח – להון ו/או לקצבה, תוך הצגת הנימוקים והדגשים לבעל הרישיון הפנסיוני, לצד התועלות ללקוח. אלו רק חלק ממאפייני המערכת וכדי להכיר אותה טוב יותר, אתה מוזמן לעיין במצגת אותה ערך היועץ הפנסיוני איציק בן ארויה, האחראי על הליווי והתיקוף המקצועי של המערכת מצגת "פשוט לנייד".

יש לטעון למערכת “AROYA – פשוט לנייד” קבצי מסלקה מסוג .XML ,ZIP ,DAT 

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” תנתח את המידע שהוזן בלבד, לכן איתור הזדמנויות הניוד, במקרה שכזה, יהיה חלקי ולא ישקף את התמונה הכוללת של אפשרויות הניוד בתיק הלקוח.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” תקלוט מידע מסלקה שתוקפו עד 3 חודשים. ככל שיוזן מידע שהוותק שלו עולה על 3 חודשים, המערכת תתריע ולא תציג את אפשרויות הניוד.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” בודקת רק "קופות פנסיוניות" בתיק הלקוח, אותן ניתן לנייד, לרבות ביטוחי מנהלים ופוליסות תגמולים לעצמאים, קרן פנסיה וקופ"ג. מערכת “AROYA – פשוט לנייד” לא תציג הזדמנויות ניוד לגבי קרנות השתלמות, אולם המידע יופיע כחלק מתיק הלקוח.  מאחר ופוליסות "פרט" אינן מוגדרות "קופה", הן לא יופיעו בהזדמנויות הניוד.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” בודקת כל לקוח לחוד ומציגה את הזדמנויות הניוד בתיק שלו.

יחד עם זאת, ניתן לטעון לקוח אחד אחרי השני, גם בטרם התקבל הניתוח.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מאתרת ומנתחת את הזדמנויות הניוד בתיק הפנסיוני של הלקוח, ללא התייחסות לתשואות בפועל של הקופות. יש לציין שהמערכת עושה חישובי חיסכון וצבירה עתידית בהנחת תשואה של 4% ברוטו, עפ"י הנחיות הרגולציה.  

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” משמשת כלי תומך החלטה לגבי הזדמנויות ניוד בתיק הלקוחות של בעל הרישיון הפנסיוני. נכון להיום מערכת “AROYA – פשוט לנייד” אינה מתחברת לסימולטור לניהול טפסים, אולם יש כוונה לפתח אפשרות כזו בעתיד. יחד עם זאת, כבר עתה אנו מאפשרים חיבור  API לכל מערכת.

בהחלט כן! מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מציגה לבעל הרישיון הפנסיוני תועלות שיפיק הלקוח במישורים שונים, ובהם הוזלה בעלויות דמי הניהול ועלויות הביטוח, הגדלת החיסכון לפרישה, שיפור באופי ובהיקף הכיסוי הביטוחי, שיקולי מס ועוד. כל התועלות מוצגות במערכת באופן ברור ושוטף. 

 

בהחלט כן! מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מציגה את הגידול בקצבה שתתקבל בקופה המקבלת (קרן הפנסיה) בשקלים ובאחוזים. בנוסף, המערכת מחשבת את גיל נקודת האיזון, שאם הלקוח יחיה ויקבל קצבה עד לגיל זה, יהיה כדאי לו לשמור את הפוליסה עם המקדם הקיים בה. מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מציינת את גיל נקודת האיזון האמור, מול גיל תוחלת החיים הממוצעת של הלקוח, עפ"י לוחות תמותה עדכניים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מאתרת ומזהירה מפני תקלות ושגיאות אפשריות, העלולות להיגרם במקרים כגון קנס משיכה שיחול בניוד, "צבע כסף" (הון/קצבה) שגוי לאור שנת פתיחת הקופה, נספח קצבה החל על חלק מהחיסכון בפוליסה ועוד. מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מפוקחת ומנוטרת על ידי היועץ הפנסיוני איציק בן ארויה, והוא אחראי על הצד המקצועי והתיקוף של הזדמנויות הניוד אותן מאתרת המערכת. 

קיימים כמה מסלולי שירות למערכת. התקשר אלינו ונשמח להתאים לך את חבילת השירות המתאימה לך לצרכיך.

המידע נשמר במערכת “AROYA פשוט לנייד”

לא! הזדמנויות הניוד המוצגות במערכת “AROYA – פשוט לנייד” אינן המלצה ואינה ייעוץ פנסיוני, אלא הצגת ניתוח האפשרויות בלבד. ההחלטה איזו קופה לנייד ולאן, הינה החלטה בלעדית של בעל הרישיון הפנסיוני, כחלק מתהליך ייעוץ ושיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק.

בהחלט כן! חלק מהדגשים והאזהרות המוצגים במערכת “AROYA – פשוט לנייד” הינם בנושא כיסויי הביטוח הקיימים בקופה המעבירה, כדי למנוע פגיעה בכיסוי הביטוחי של הלקוח. המערכת מתייחסת בין היתר לקיום כיסוי ביטוחי למקרה מוות ו/או א.כ.ע., להיקף הכיסוי בא.כ.ע., כגון כיסוי מורחב, פרנצ'יזה, החרגות וכו'.

בהחלט כן! הפקידה במשרד תוכל להעלות את מידע המסלקה למערכת “AROYA – פשוט לנייד” ולהכין לבעל הרישיון הפנסיוני את הרקע לפגישה עם הלקוח. בכל מקרה, הליך ניוד מחויב להיעשות ע"י בעל רישיון פנסיוני, כחלק מהליך ייעוץ ושיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק.בהחלט כן! המידע נשמר במערכת “AROYA – פשוט לנייד” תחת הוראות החוק.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” תקלוט מידע מסלקה שתוקפו עד 3 חודשים. ככל שיוזן מידע שהוותק שלו עולה על 3 חודשים, המערכת תתריע ולא תציג את אפשרויות הניוד. אם רוצים לבחון מידע לקוח שכבר נבדק בעבר, יש להריץ מידע עדכני מהמסלקה.

מערכת “AROYA – פשוט לנייד” מאפשרת להדפיס את הנימוקים להזדמנויות הניוד ולהעתיק אותם, אולם אינה ממלאת את מסמך ההנמקה המלא. זהו תפקידו של בעל הרישיון הפנסיוני, ועליו למלא את המסמך כמחויב בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני. 

דילוג לתוכן