זמן מלחמה: כיסוי שאירים למי שוויתר על הכיסוי בעודו רווק, התחתן, לא עדכן ונפל בקרב